Главная Новости

Тренинг «Большие чеки

Опубликовано: 22.05.2021

Тренинг «Большие чеки

За 18 лет карьеры в сфере розничной торговли мне удалось поработать в крупных международных компаниях, в том числе в Procter& Gamble и Samsung, но высокие должности я занимал, как и все, не с самого начала.  Вам когда-нибудь доводилось полностью выкладываться на работе и не получать за это никакой похвалы и тем более повышения? Или, возможно, вам даже намекали, что скоро в компании намечается сокращение, под которое вы, скорее всего, попадете?  Или мое любимое — руководитель абсолютно не интересуется карьерным ростом своих сотрудников, поэтому ваш потенциал ему глубоко безразличен, подробнее bigchecks.biz. К сожалению, я сам нередко оказывался в подобных ситуациях. Пожалуй, одним из главных заблуждений сотрудников является распространенное мнение «Усердно работай — придешь к успеху». Фактически это правило актуально только для школы и университета, где оценки напрямую зависят только от приложенных усилий. В бизнесе же все намного сложнее и многограннее. Более того, повышение имеет достаточно мало общего с усердной работой.

 

Если вам очень сложно ложиться спать пораньше - попробуйте постепенно сбавить темп. Для хорошего сна можно приобрести специальную маску и беруши.

Смартфоны и другие развлечения

Перед сном любите листать странички соцсетей или играть на смартфоне в игры? Лучше отложить это занятие или сократить его до минимума, подробнее bigchecks.biz. Многие врачи не рекомендуют использовать гаджеты перед сном, а советуют принять горячую арома-ванну под легкую музыку. На всех смартфонах есть функция, которая блокирует приложение по таймеру, попробуйте испытать ее.

Интересная информация: есть такое интересное мобильное приложение Forest, которое помогает сосредоточиться на работе и отвлечься от гаджета. Суть приложения: пользователь активирует заданный таймер, садит дерево, а всякий раз когда пользуется гаджетом - дерево постепенно умирает.

Спорт

Не забываем про спортивные тренинги, такое хобби укрепит не только ваше здоровье, но и моральный дух. Тем более, всегда интересно пообщаться с новыми людьми и завести дружбу по интересу. Но многие из нас много работают и вовсе нет времени на кружки, что делать тогда? Вот вам парочка рекомендаций:

uk

За 18 років кар'єри в сфері роздрібної торгівлі мені вдалося попрацювати в великих міжнародних компаніях, в тому числі в Procter & Gamble і Samsung, але високі посади я займав, як і всі, не з самого початку. Вам коли-небудь доводилося повністю викладатися на роботі і не отримувати за це ніякої похвали і тим більше підвищення? Або, можливо, вам навіть натякали, що скоро в компанії намічається скорочення, під яке ви, швидше за все, потрапите? Або моє улюблене - керівник абсолютно не цікавиться кар'єрним ростом своїх співробітників, тому ваш потенціал йому глибоко байдужий, докладніше bigchecks.biz. На жаль, я сам нерідко опинявся в подібних ситуаціях. Мабуть, одним з головних помилок співробітників є поширена думка «Усередині працюй - прийдеш до успіху». Фактично це правило актуально тільки для школи і університету, де оцінки безпосередньо залежать тільки від прикладених зусиль. У бізнесі ж все набагато складніше і багатогранніше. Більш того, підвищення має досить мало спільного з старанної роботою.

Якщо вам дуже складно лягати спати раніше - спробуйте поступово зменшити темп. Для хорошого сну можна придбати спеціальну маску і беруші.

Смартфони та інші розваги

Перед сном любите гортати сторінки соцмереж або грати на смартфоні в ігри? Краще відкласти це заняття або скоротити його до мінімуму, докладніше bigchecks.biz. Багато лікарів не рекомендують використовувати гаджети перед сном, а радять прийняти гарячу арома-ванну під легку музику. На всіх смартфонах є функція, яка блокує додаток за таймером, спробуйте випробувати її.

Цікава інформація: є таке цікаве мобільний додаток Forest, яке допомагає зосередитися на роботі і відволіктися від гаджета. Суть програми: користувач активує заданий таймер, садить дерево, а всякий раз коли користується гаджетом - дерево поступово вмирає.

Спорт

Не забуваємо про спортивні тренінги, таке хобі зміцнить не тільки ваше здоров'я, але і моральний дух. Тим більше, завжди цікаво поспілкуватися з новими людьми і завести дружбу з інтересу. Але багато хто з нас багато працюють і зовсім немає часу на гуртки, що робити тоді? Ось вам парочка рекомендацій:

видео Тренинг «Большие чеки | видеo Тренинг «Бoльшие чекиNagumanov-Shayhulla Tamila Petrovna
22.05.2021 в 10:21
Интернет-продажи стремительно растут, но не всегда справедливо. Национальная налоговая администрация объявила, что будет контролировать продавцов, проводящих аукционы на популярных сайтах. Как это будет работать на практике?

Все комментарии
rss